ΘΕΑΤΡΟ ΚΩΦΩΝ

Κι άλλη παράσταση. Να το κοινό, προσμένει.
Είναι ένας κόσμος των κωφών ή κωφαλάλων;
Νύχτα, σιωπή. Η αυλαία κατεβασμένη.
Οι ρόλοι παίχτηκαν στο θέατρο των άλλων.

Τώρα ο κωφάλαλος στο σπίτι του πηγαίνει
κι είναι πια ελεύθερος να λύσει τη σιωπή του,
σε πράξη να προβεί απαγορευμένη.
Είναι πια ελεύθερος – μιλάει με τη φωνή του!

Μία φωνή που απαγορεύει η Κοινότητα
- επιτρεπτό είναι με τα χέρια να εκφραστεί -,
γιατί αποφάσισαν τη μόνη μας ταυτότητα
να την ορίζουν οι ακούοντες προεστοί !

Κι έτσι μας ζήτησαν τον ρόλο κωφαλάλων
να διατηρήσουμε, στο θέατρο των άλλων –
κι έτσι ζητήσαν να μας πνίξουν τη φωνή.
Κι εσύ σωπαίνεις, ω κουφό μου αδέρφι, υποκριτή!

9/8/2014

Ποιήματα