ΑΝΑΣΤΡΗ ΝΥΧΤΑ

ʼστρο λαμπρό τους οδηγεί - ποιός θα οδηγήσει εμένα;
Είν’ τόσο η νύχτα σκοτεινή για όποιον δεν έχει αστέρι
και νιώθει να σωριάζονται γύρω του, πεθαμένα
όλα όσα έβλεπε πιο πριν κι άγγιζε με το χέρι.

Είν΄τόσο η νύχτα σκοτεινή - ποιός θα μου βρει έν’ αστέρι;

(1988)

Ποιήματα