Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΟΒΑΚΙ

Κρατούσες το γοβάκι και γυρνούσες  
ανάμεσα στις χώρες και τα πλήθη.
Με μάγισσες και δράκους πολεμούσες
να βρεις χρυσάφι, λέει το παραμύθι .

Τη Σταχτοπούτα πάντα αναζητούσες.
Πρόβαλλες στη μεγάλη πολιτεία
- με τον αυλό σ’ οδήγησαν οι μούσες
μες τα μπαράκια και τα καφενεία,

να δοκιμάζουν άλλες το γοβάκι-       
μα, πρίγκηπά μου, εμένα καρτερούσες.   
“Φοράω”, σου είπα, “μαύρο καπελάκι,  

θα σου μιλήσω για όσα λαχταρούσες…”      
Είμαι η σπίθα- τσαφ!, - αυτή που ανάβει        
τη σκέψη σου, μακριά σ’ ένα καράβι.     

(2002)

Ποιήματα