ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ

Μέχρι τα πέρσι εγώ ήμουνα εντάξει –
ήμουν μεσαία τάξη.


Μεγάλωσα μη βρέξει και μη στάξει–
ήμουν μεσαία τάξη.


Πήγαινα διακοπές κι είχα έν’ αμάξι –
ήμουν μεσαία τάξη.


Οι τράπεζες δεν τα ‘χαν όλα αρπάξει –
ήμουν μεσαία τάξη.


Με την πολιτική δεν το ‘χα ψάξει –
ήμουν μεσαία τάξη.


Τη φτώχεια δεν τη γνώριζα στην πράξη –
ήμουν μεσαία τάξη.


Μα φέτος με βυθίζουνε στον πάτο –
στην άβυσσο, στο προλεταριάτο.


6/7/2011
Πάνω σε μια ιδέα του άντρα μου

 

Ποιήματα